Vilkår og betingelser
Konkurransen avvikles på unclebens.no.

Arrangør av konkurransen er:

Mars Danmark A/S  
Ørestads  Boulevard  67  
DK-2300  København  S  
Danmark

Al administrering av teknikk og sosiale medier er levert av Patchwork Danmark:

Patchwork Danmark 
Visbygade 16 
DK-2100 Østerbro 
Danmark 

Henvendelser og spørsmål vedrørende denne kampanjen kan rettes til: marie@patchworkgroup.com 

Slik deltar du:

Om kampanjen:
Delta i konkurransen om et KVIK-kjøkken til en verdi av kr 50.000 ved å svare på et enkelt spørsmål på hjemmesiden vår.

Slik deltar du:
• Gå til unclebens.no
• Konkurransen starter 7.8.2017 og avsluttes 3.9.2017
• Aldersgrensen for å delta i konkurransen er min. 18 år
• Bare personer som er bosatt i Norge kan delta i konkurransen

Trekning av vinnere:
• Vinneren blir kontaktet direkte via den e-postadressen som oppgis ved deltagelse i konkurransen
• Ved kontakt må vinneren svare innen 24 timer ellers trekkes en ny vinner

Premier:
• Premien består av et gavekort til et KVIK-kjøkken til en verdi av kr 50.000. Det kåres én vinner.
• Eventuell personskatt kan forventes
• Arrangørene er ikke forpliktet til å offentliggjøre bakgrunnen for valget av vinneren eller andre detaljer om vinneren, som f.eks. navnet på vinneren. 

Bruk av personopplysninger:
• Ved å delta i konkurransen gir deltageren samtidig sitt samtykke til registrering av navn og andre nødvendige kontaktopplysninger 
• Opplysninger som du oppgir i forbindelse med kampanjen vil bare være tilgjengelige for Mars Danmark som arrangerer konkurransen, og for Patchwork Danmark, som er teknisk leverandør for konkurransen. 
• Alle personlige opplysninger som oppgis ved påmelding blir oppbevart sikkert 

Dessuten:
• Mars Danmark og Patchwork Danmark er ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil 
• Facebook er ikke involvert i konkurransen, hverken gjennom administrering, som sponsor eller på annen måte. 
• Mars Danmark og Patchwork Danmark forbeholder seg til enhver tid retten til eventuelt å tilpasse betingelser og mekanikk for denne konkurransen 
• Mars Danmark kan uten begrensninger og restriksjoner bruke alt materiale fra denne konkurransen i forbindelse med UNCLE BEN’S® eller andre Mars-relaterte produkter uten å informere om dette, be om tillatelse eller kompensere deltageren. 
• Mars Danmark og Patchwork Danmark kan ikke garantere personlig beskyttelse av privatliv når det gjelder materiale som er lastet opp av en tredjepart og fraskriver seg ansvaret for materiale som er lastet opp av deltagerne. 

Lykke til!