OPPTIL
+32%
INNTEKT
FOR BØNDENE*
-30%
VANN-
FORBRUK*
HVORFOR HAR VERDEN BRUK
FOR BÆREKRAFTIG RIS?
UNCLE BEN'S® LEDER REISEN
MOT BÆREKRAFTIG RIS
HVA HAR RESULTATET
VÆRT SÅ LANGT?
*Resultater allerede oppnådd for Uncle Ben’s® Basmati-bønder.
RIS MATER VERDEN...
3,5
MILLIARDER
MENNESKER
spiser ris for daglig næring -
det er cirka halvdelen av
jordens befolkning
1 av 5
mennesker er av-
hengig av ris for å
sikre sitt levebrød
For å møte etterspørselen,
må verden produsere
44%
MER RIS TIL 2050
...MEN DET KAN VÆRE TØFT FOR MILJØET
Risproduksjon
står for cirka
40%
AV DET GLOBALE
IRRIGASJONSVANNET
Og er ansvarlig
for opp til
10%
AV DE GLOBALE
KLIMAGASSUTSLIPPENE
Uncle Ben's® er på vei til å bli
den første produsenten av 100%
bærekraftig ris innen 2020!
100%
AV VÅR
BASMATIRIS
KOMMER ALLEREDE FRA
RISBØNDER
SOM JOBBER MED
BÆREKRAFT
Det er vår første milepæl i
vårt 2020 mål om 100%
bærekraftig risproduksjon!
Basmatibønder i Pakistan som
jobber med oss mot bærekraftig
risproduksjon har opplevd:
Opp til
32%
ØKTE INNTEKTER
Og vi ser allerede positive
effekter for miljøet
30%
MINDRE VANNFORBRUK